YAYLASOFT > YEMEKHANE TAKİP PROGRAMI > Yeni Sürüm Özellikleri

YAYLASOFT YEMEKHANE TAKİP PROGRAMI - v3.09 SÜRÜM ÖZELLİKLERİ
Catering işlemlerine özel bir menü eklendi.
Aynı ekrandan Çoklu Fatura Ekleme imkanı sağlandı.
Aynı ekrandan Çoklu Faturada Ekmek sayısının da eklenmesi sağlandı.
Yemek dağıtım gruplarını (root grubu) ekleme imkanı sağlandı.
Yemek dağıtım sırasını (root sırası) ekleme imkanı sağlandı.
Yemek kaplarına etiket yazdırabilme imkanı sağlandı.
Yemek kaplarına, firmadaki kişi sayısına göre tabldot sayısı yazdırabilme sağlandı.
Ekmek poşetlerine, firma ve kişi sayısına göre yazdırabilme sağlandı.
Yemek kaplarına etiket baskısı dizayn edebilme imkanı sağlandı.
Standart sayılara göre veya ister faturalanan tabldotlara göre etiket yazdırma imkanı..
Genel ve Görsel Düzenlemeler Yapıldı.


YAYLASOFT YEMEKHANE TAKİP PROGRAMI - v3.08 SÜRÜM ÖZELLİKLERİ
Fatura bölümünde Fatura, İrsaliye, Fiş, Satış, Alış, Müstahsil seçebilme imkanı sağlandı.
Şubeden merkeze veri transferi üniteleri artırıldı.
İhtiyaç Erzak Listesi düzenlendi ve Excele gönderebilme imkanı sağlandı.
Planlama ve Üretimlerde Ana Menüden İşlem Yapılabilmesi sağlandı.
İhtiyaç duyulduğunda Fatura tevfikat işleminin devreye alınabilmesi sağlandı.
Ticari Unvan alanı 50 karakterden 75 karaktere çıkarıldı.
Tedarikçiden yapılan siparişlerden, gelen ve kalanları raporlayabilme sağlandı.
Menü Planlama ekranı yeniden dizayn edildi.
Aylık yemek menü çizelgesini excele gönderebilme eklendi.
Haftalık yemek menü çizelgesini excele gönderebilme eklendi.
Fatura ekranında giriş türü eklendi.
Fatura numaralarının verilmesinde kontrol işlemleri fonksiyonelleştirildi.
İrsaliye numaralarının verilmesinde kontrol işlemleri fonksiyonelleştirildi.
Satış ekranındayken, en son hangi faturaların kesildiğini görme imkanı sağlandı.
Satış ekranındayken, en son hangi irsaliyelerin kesildiğini görme imkanı sağlandı.
Menü planlamadayken, en son hangi tarihlerin planlandığını görme imkanı sağlandı.
Sadece hammadde listesinin görüntülenmesine imkan sağlandı.
Sadece üretim listesinin görüntülenmesine imkan sağlandı.
Ay sonu yaklaşırken hatırlatma mesajı görüntülenmesi sağlandı.
Ay sonunda excele otomatik stok hammadde giriş çıkış raporu üretilmesi sağlandı.
Menü planlamada açıklama ekleyebilme imkanı sağlandı.
Menü planlamada, planlanan yanında verilen miktarın da görüntülenebilmesi sağlandı.
Menü planlama listesinin, içerikleriyle excele gönderilebilmesi sağlandı.
Toplu Fatura yazdırma işlemleri daha fonksiyonel hale getirildi.
Ortalama Fiyatın, Stok Alış Fiyatına yansıyabilmesi sağlandı.
Stok Listesinde, Fiyat güncellemesi için fonksiyonlar geliştirildi.
Üretim Ekranında, maloluş fiyatlarının güncellenmesi konusunda eklentiler yapıldı.
Aysonu depo stok sayımı için menü eklendi.
Genel ve Görsel Düzenlemeler Yapıldı.


YAYLASOFT YEMEKHANE TAKİP PROGRAMI - v3.07 SÜRÜM ÖZELLİKLERİ
Genel ve Görsel Düzenlemeler Yapıldı.


YAYLASOFT YEMEKHANE TAKİP PROGRAMI - v3.06 SÜRÜM ÖZELLİKLERİ
Yemek Üretiminde İhtiyaç Malzeme Raporu Düzenlendi.
İhtiyaç Malzeme Raporunun Excele Gönderilebilmesi de Sağlandı.
Diyet Listesi Yazdırma Formu Düzenlendi.
Günlük Menü Yazdırma Formu Düzenlendi.
Yardım Destek Üniteleri Genişletildi.
Menü Listesi ve Menü Hareketleri Raporu Güncellendi.
Genel ve Görsel Düzenlemeler Yapıldı.


YAYLASOFT YEMEKHANE TAKİP PROGRAMI - V3.05 SÜRÜM ÖZELLİKLERİ
Catering Firmaları İçin Toplu Fatura Düzenleyebilme İmkanı Sağlandı.
Genel ve Görsel Düzenlemeler Yapıldı.


YAYLASOFT YEMEKHANE TAKİP PROGRAMI - V3.04 SÜRÜM ÖZELLİKLERİ
Cari hareketinde Borç Alacak işaretleme sihirbazı eklendi.
Stok, Cari, Cari hareket bilgi ekleme ve güncelleme kolaylıkları eklendi.
Genel ve Görsel Düzenlemeler Yapıldı.


YAYLASOFT YEMEKHANE TAKİP PROGRAMI - V3.03 SÜRÜM ÖZELLİKLERİ
Menüden; Pratik Kullanım Eğitimine ve Online Destek Paneline Erişim Sağlandı..
Menüden; Etkinlik ve Bilgilendirme Platformlarına Erişim Sağlandı.
Excelden Toplu Olarak Cari Hareket Ekleyebilme İmkanı Sağlandı..
Exceldeki Sütununun Harf Bilgisine Göre, Program Alanlarına Bilgi Alabilme Sağlandı..
Genel ve Görsel Düzenlemeler Yapıldı.


YAYLASOFT YEMEKHANE TAKİP PROGRAMI - V3.02 SÜRÜM ÖZELLİKLERİ
Fast Reportla da Dizayn Yapabilme İmkanı Eklendi..
Online Destek Paneline Programdan Erişim İmkanı Sağlandı..
Fatura Dizaynı, teklif Dizaynı, sipariş dizaynı, adres etiket dizaynı, tahsilat makbuzu dizaynı, tediye makbuzu dizaynı altyapısı iyileştirildi..
Genel ve Görsel Düzenlemeler Yapıldı.


YAYLASOFT YEMEKHANE TAKİP PROGRAMI - V3.01 SÜRÜM ÖZELLİKLERİ
Menülerde Taslak Oluşturma ve Taslak getirme imkanı sağlandı...

XML oluşturabilme imkanı sağlandı. (Bu imkanın oluşabilmesi için; ilgili klasörün yazma izninin olması gerekir..)

Fatura kopyalama imkanı sağlandı.

Fatura toplulaştırma imkanı sağlandı.

Faturadan ayarlara erişebilme imkanı sağlandı

Genel ve Görsel Düzenlemeler Yapıldı.


YAYLASOFT YEMEKHANE TAKİP PROGRAMI - V2.09 SÜRÜM ÖZELLİKLERİ
Genel ve Görsel Düzenlemeler Yapıldı.


YAYLASOFT YEMEKHANE TAKİP PROGRAMI - V2.08 SÜRÜM ÖZELLİKLERİ
İhtiyaç Malzeme Raporunu, Hem Özet Hem de Ayrıntılı Olarak Alabilme..

Malzeme Raporu Alınırken Aynı Güne Ait Birden Fazla Kaydın Raporlanabilmesi..

Hazır Reçete İçerik Bilgilerinin Otomatik Yüklenebilmesi İmkanı..

Uzun Süredir Ödeme Yapmayan Cari Kayıtlarının Raporlanabilmesi..

Dizayn Çıktı Sayfalarına Resim / Logo Yerleştirebilme imkanı..

Lisans Alım İşlemleri Daha Seri Yapabilme İmkanı..

Bakiyesi Belli Miktarın Altındaki Tutarların Sıfırlanabilmesi..

Cari Kartında Performans Değerlendirme(Sorunlu,Normal,Kaliteli)..

Genel ve Görsel Düzenlemeler Yapıldı..


YAYLASOFT YEMEKHANE TAKİP PROGRAMI - V2.07 SÜRÜM ÖZELLİKLERİ

Menü Planlama formundaki menüler düzenlendi..

Rasyonun Üretilebilmesi Sağlandı.

Üretim Formlarında Çeşitli Yazdırma Formları Oluşturuldu.

Genel ve Görsel düzenlemeler yapıldı.


TİCARİ ENTEGRE - V2.06 SÜRÜM ÖZELLİKLERİ
Üretim Modülü Eklendi.

Dokunmatik Modülü Eklendi.

Yazarkasa Modülü Eklendi.

Basit Kar-Zarar Raporu (Beta Sürümü) Eklendi.

Lisans Formu Düzenlendi.

Yardım Bölümü Fonksiyonel Hale Getirildi.

Yedekten Geri Alma Ünitesi Eklendi.

Pratik Kullanım Klavuzu Eklendi.

Genel ve Görsel Düzenlemeler Yapıldı.

 

 


TİCARİ ENTEGRE - V2.05 SÜRÜM ÖZELLİKLERİ

 

Stok Barkod Numaralarına Erişim İmkanı Sağlandı..

Rapor İçeriğinin Form Açılışında Boş Gelmesi İmkanı Sağlandı..

Stok Hareketlerinde Toplu Alış Yapılması İmkanı Sağlandı..

İşyeri Ayarları Formu Yeniden Düzenlendi..

Genel ve Görsel Düzenlemeler Yapıldı..


TİCARİ ENTEGRE - V2.04 SÜRÜM ÖZELLİKLERİ
Masaüstü Hızlı Erişim Butonları Eklendi..

Açılış Menü Resmi Değişti..

Rapor Formlarının Ekranı Kaplaması Seçeneksel Hale Getirildi..

Fatura Detay Özel Ayarlamaları Artırıldı..

Fatura Yeni Fatura Yapıldığında Default Ayarlamaların Gelmesi Sağlandı..

İrsaliye Dizaynı ve Ayrıca İrsaliye Yazdırma İmkanı Sağlandı..

Kasa Rapor Formları Genel Toplam Bilgileri Düzenlendi..

Genel ve Görsel Düzenlemeler Yapıldı..


TİCARİ ENTEGRE - V2.03 SÜRÜM ÖZELLİKLERİ

Genel ve Görsel Düzenlemeler Yapıldı..

 


TİCARİ ENTEGRE - V2.02 SÜRÜM ÖZELLİKLERİ
Programın Açılış Menüsü Görselleştirildi..

Fatura Formlarında Hızlı Barkod Geçişi Sağlandı..

Yedekleme Sistemi Algoritması Geliştirildi..

Rapor Formlarının Excel’e Çıktı Alması Sağlandı..

Stok Envanteri ve Genel Rapor Düzenlemeleri Yapıldı..

 


TİCARİ ENTEGRE - V2.01 SÜRÜM ÖZELLİKLERİ
İşyeri Hesap Devir Ünitesi Eklendi..

Stok Sipariş Ünitesi Eklendi..

Stoklarda Toplu İşlem Kolaylığı Sağlandı..

Stok Envanterinde İşlem Kolaylığı Sağlandı..

Stok Miktar Hanesi Ondalık Kullanma Opsiyonu Sağlandı..

Cariye Göre, Stok Satış Fiyatlandırması Pratik Hale Getirildi..

Alış ve Satış Faturasına Sipariş Hesabı Eklendi..

Genel ve Görsel Düzenlemeler Yapıldı..

 


TİCARİ ENTEGRE - V1.09 SÜRÜM ÖZELLİKLERİ

Cari Ayrıntılı Hesap Extresi Eklendi..

Kasa Modülü Geliştirildi..

Cari Bakiyeler Listesi ve Stok Listesi Düzenlendi..

Genel ve Görsel Düzenlemeler Yapıldı..


TİCARİ ENTEGRE - V1.08 SÜRÜM ÖZELLİKLERİ

Rakamsal Ayarlamalar Yapıldı, YTL Uyumu Sağlandı..

Kasa Modülü Eklendi..

Taksit Modülünde Aynı Taksitin Birden Fazla Ödemesinin Olabilmesine İmkan Tanındı..

Genel ve Görsel Düzenlemeler Yapıldı..


TİCARİ ENTEGRE - V1.07 SÜRÜM ÖZELLİKLERİ

Stok Hareketleri İçin Grup Raporu Eklendi..

Stok ve Cari Eski Hareketleri Rapor ve Çıktısı Düzenlendi..

Tüm Birimlerde İşlem Türü Fonksiyonelliği Artırıldı..

Genel ve Görsel Düzenlemeler Yapıldı..


TİCARİ ENTEGRE - V1.06 SÜRÜM ÖZELLİKLERİ

Yetkilendirme Sistemi Oluşturuldu..

Fatura ve Taksit Formlarınında Raporlar Gibi Düzenlenmesine İmkan Tanındı..

Aynı Cari ve Stok Girişi İçin Uyarı Eklendi..

Tediye Fişi Ve Dizaynı Eklendi..

Fatura Altı İskonto Uygulaması Opsiyonelleştirildi..

Tüm Formlara Kısayollar Eklendi..

Genel ve Görsel Düzenlemeler Yapıldı..

 


TİCARİ ENTEGRE - V1.05 SÜRÜM ÖZELLİKLERİ

Fatura Alış- Satış İşlemlerinde, Yapılan İşlemlerin Geri Alınmasına İmkan Tanındı..

Fatura Alış- Satış İşlemlerinde, Satırdaki Değişimler Eş Zamanlı Olarak Alttoplama Yansıtıldı..

Fatura Alış- Satış Formlarında Görsellik ve Kullanım Kolaylığı Artırıldı..

Fatura ve Taksit Formlarında Zamana Bağlı İşlemler Hareketli Barlarla Görselleştirildi..

Fatura İçeriği Cari Kayıtlarına Açıklama Olarak Eklendi..

Programın İkinci Kez Çalıştırılması Olayı Diskalifiye Edildi..

Program Beta Testini Tamamladı..

Genel ve Görsel Düzenlemeler Yapıldı..

 


TİCARİ ENTEGRE - V1.04 SÜRÜM ÖZELLİKLERİ

Taksitlere Otomatik Ödeme Kolaylığı Getirildi..

Var olan Taksitler Üzerine Taksitlendirme Olanağı Sağlandı..

Rapor Formları Düzenlendi..

Rapor Formları Görünümünün Düzenlendiği Şekilde Kalmasına İmkan Tanındı..

Butonlara Açıklama Yazıları Getirildi..

Fatura Dizaynında Kullanım Kolaylığı Artırıldı..

Genel ve Görsel Düzenlemeler Yapıldı..

 


TİCARİ ENTEGRE - V1.03 SÜRÜM ÖZELLİKLERİ

Otomatik Taksitlendirme Modülü İşlevsel Hale Getirildi..

Tahsilat Makbuzu ve Dizaynı Eklendi..

Faturadan Taksitlendirme İşlemi Gerçekleştirildi..

Fatura Bilgilerinin Stok ve Cari Bölümünden Değiştirilmesi Engellendi..

Kullanım Kolaylıkları Artırıldı (Tab yerine Enter Kullanımı,sayfalar arasında kısayollarla dolaşım vs.. )

Genel Düzenlemeler Yapıldı..

 


TİCARİ ENTEGRE - V1.02 SÜRÜM ÖZELLİKLERİ

Fatura ve Fatura Kağıdı Düzenlemeleri Yapıldı..

Otomatik Taksitlendirme Modülü Eklendi..